Agape

Overzicht Aanbod:

BIORITME

De bioritme-theorie is gebaseerd op een grote hoeveelheid statisch materiaal. Deze theorie is wetenschappelijk niet bewezen.

In de bioritme-kalender onderscheidt men 3 klassieke curven: de fysieke, de psychische (of emotionele) en de intellectuele.

De cyclus van een curve duurt respectievelijk: 23, 28 en 33 dagen. Elk van de drie langdurige ritmen begint bij de geboorte. Het verder verloop laat zich door een zogezegde sinuscurve beschrijven. Hoe hoger de curve stijgt hoe groter het prestatievermogen wordt op het overeenkomstig gebied. Met het dalen van de curve neemt ook de energie af.

Bijzondere dagen zijn de zogenaamde “kritieke dagen”. Zo’n dag doet zich voor als de curve de horizontale as kruist. Op dat moment is de helft van het aantal dagen van het desbetreffende ritme verstreken.

Wanneer deze curven zich boven de middellijn bevinden (dit wil zeggen: rechts van de grafiek) dan heb je extra energie, wanneer echter deze curven zich beneden bevinden (dus links van de middellijn), dan heb je minder energie voor desbetreffende curven.

Een bioritmische dag start 12 uren vóór de geboorte en eindigt 12 uren na de geboorte.

Het 23-dagen ritme: (p) = physical
Het fysieke ritme: beïnvloedt wilskracht, de moed tot het nemen van beslissingen en de lichamelijke conditie.
Het 28-dagen ritme: (e) = emotionally
Het emotionele of psychische ritme: beïnvloedt het sensibele zenuwstelsel en bepaalt iemands vermogen tot gevoelsuitingen, het vermogen tot liefhebben en het aangaan van duurzame bindingen en de creativiteit.
Het 33-dagen ritme: (i) = intellectually
Het intellectuele of geestelijk ritme: stuurt de geestkracht. Op gunstige dagen van het 33-dagenritme is het concentratievermogen groot, maar zijn spontaniteit en fantasie minder.

Presentatie:

U krijgt een uitprint van de drie door elkaar lopende grafieken, vanaf de gewenste dag tot de door u aangegeven tijd en dit tot één jaar.
Eventueel terugwerkend, om bepaalde dingen in je leven te kunnen plaatsen, vanuit het weten van je zwakkere en sterkere momenten en kritieke dagen.

Agape Agape Agape

Copyright © 2017 Agape - All Rights Reserved.