Agape

Overzicht Aanbod:

TENEN LEZEN

Gedrags- en karakteranalyse door de interpretatie van de vorm en de stand van de tenen.

De oorsprong …

Gedreven door nieuwsgierigheid hoe het holistisch principe ook in tenen terug te vinden zou zijn,
hebben Margriet en (+) Imre SOMOGY (1943 - 2016) onderzocht wat tenen kunnen weerspiegelen.
Wetenschappelijk bewezen is het nooit. Het is alleen een haast ongeloofwaardig feit, dat de vaststellingen kloppen.
Al hun bevindingen zijn in het boek “TENEN LEZEN” verschenen en in vele talen vertaald.
Wereldwijd worden ze gevraagd voor lezingen, raad en advies.

Lees tenen en weet …

Tenen vertellen hoe je met je emoties omgaat en hoe je karakter in elkaar zit. Je krijgt een beeld van je positieve en negatieve kwaliteiten voor je werk en je leven.
Bij een pasgeboren baby merk je op zijn teentjes de ‘blauwdruk’ van zijn hele “zijn”.
Ouders en opvoeders hebben er alle baat bij te weten hoe dit kind in elkaar zit, waarom het zich net op déze manier zo gedraagt.
Hoe vlugger je een kind begrijpt, des te eenvoudiger wordt de omgang en kan hulp geboden worden zonder te eisen of te verstikken.

Opvoeders moeten geen uren meer observeren om zicht te krijgen op het kind in zijn totaliteit. Bij volwassenen kunnen misverstanden uit de weg worden geruimd, relaties onderling en naar kinderen toe kunnen vlotter en begripvoller verlopen.
Even tijd nemen om bij jezelf stil te staan, bij je kinderen en allen die je lief zijn …

Hoeveel weet je van jezelf en de anderen?
Van waaruit oordeel je?
Van waaruit neem je belangrijke beslissingen naar jezelf of naar anderen toe?
Van waaruit durf je soms echt eisend, agressief zijn?

Vanuit …
- je eigen opvoeding?
- normen van je ouders?
- een nare ervaring?
- onmacht, onwetendheid?
- angst?
- behoeden voor … ?
Vul zelf maar in.

Het lichaam zendt signalen uit. Het gaat uit van het holistisch principe dat alles weerspiegeld wordt.
Lichaam en geest vormen een onlosmakelijk geheel en dus kun je in een deel het geheel weerspiegeld zien. Het lichaam spreekt een eigen taal.
De kunst bestaat er enkel in deze taal te kunnen lezen, te begrijpen, te verwoorden en er iets mee te doen. Kennis alleen is niet voldoende. Inzicht leidt tot vrijheid van keuze.
Een kind doet er vier maanden over om de elementaire leeskunst te verwerven.
Als volwassene kan je op veertien uren lichaamstaal leren lezen. Oefenen is natuurlijk een noodzaak!

Een terugblik ...

Van 2000 - als tenenleesster van ‘het eerste uur’ en jarenlang enige docente van België - onderrichtte ik vele studenten in de kunst van het tenenlezen.
Nog steeds kan je hier cursussen volgen of een ontleding krijgen van je eigen tenen.
Een groots project is in opbouw om tenenlezen in een veel ruimere context te plaatsen, dan het concept van Imre’s stichting,
die er zeer gecensureerde regels op na houdt, met statuten waarin geen ruimte is voor initiatieven, eigen inbreng of onvoorwaardelijk geloof in haar docenten.

Dit beknot de veelzijdigheid van een consult. De mens is een totaliteit: tenenlezen neemt uiteraard een zeer belangrijke plaats in. Maar de vrijheid hebben om andere invalshoeken ook te benutten bij een consult, is een ware verrijking voor de persoon die vóór je zit.
Helaas ... Imre’s stichting laat dit echter niet toe.

Agape biedt je méér.

Behandelingsduur:

90’ gedetailleerde bespreking met computeruitdraai, geluidsband en foto’s.
Deze worden per mail verzonden.

CURSUSSEN

Onder deze rubriek vind je het aanbod van opleidingen dat Agape je te bieden heeft.

Agape Agape Agape

Copyright © 2017 Agape - All Rights Reserved.