Agape

Overzicht Aanbod:

ENERGETISCHE BEHANDELINGEN

Dit is de energie die alles in beweging zet en met elkaar verbindt. Het is de absolute, onuitputtelijke, allesomvattende energie, die de ruimte om ons heen vult. De energieoverdracht gebeurt door handoplegging of ruimteoverschrijdend zonder fysisch contact. Het ontvangen van deze energie is onder geen enkele omstandigheid gevaarlijk en belemmert de werking van medicijnen niet. Het lichaam wordt in balans gebracht en het vermogen om zichzelf te genezen wordt geactiveerd en ontwikkeld.

Het is nooit de energie van de ‘gever’ zelf, hij is slechts een doorstromingskanaal. Het is de energie uit het universum die constant en helend aanwezig is.

Iedereen kan leren hoe hij deze energie kan richten en benutten om zichzelf, de medemens, planten en dieren te helpen.

Universele Energie: S.H.Y. of  M.E.L.
Spiritual Human Yoga.
Mankind Enlightenment Love.
Reiki

Het gaat om dezelfde energie. Enkel worden er andere kanalen gebruikt om het lichaam binnen te komen en werkzaam te zijn. Het vermogen van de overdracht is veel krachtiger maar speelt enkel een rol bij zéér acute behandelingen wat tijd en afstand betreft.

De Chakra’s worden gebruikt als toegangspoorten, zowel wat ontvangen als verzenden betreft. Ze worden aangeraakt of gevisualiseerd om de energiestroom op gang te brengen.

Behandelingsduur:

Enkele seconden tot 60'.

Agape Agape Agape

Copyright © 2017 Agape - All Rights Reserved.