Agape

Overzicht Aanbod:

REFLEXOLGIE

Reflexologie berust op het principe dat er gebieden, reflexpunten, op handen en voeten bestaan die corresponderen met elk van de organen, klieren en structuren in het lichaam. Door deze reflexpunten te bewerken vermindert de reflexologist spanningen in het lichaam.

Uit een detail van muurschilderingen blijkt dat omstreeks 2330 v. Chr. in Egypte reeds reflexologie toegepast werd.

William Fitsgerald legde de grondslagen van deze theorie voor ons vast. Aan hem hebben we de ‘zonetherapie’ te danken. Deze gaat ervan uit dat er tien energiezones zijn, waardoor het lichaam van hoofd tot tenen onderverdeeld is. Door met zijn handen en verschillende mechanische hulpmiddelen op bepaalde delen van de vingers en de voeten druk uit te oefenen, ontdekte hij dat hij dat hij pijn in andere delen van het lichaam, die in dezelfde zonen gelegen waren kon verdrijven.

Er is een constante energiestroom die door de kanalen of zones vloeit en de eindpunten van deze stroom zijn gelegen in de handen en de voeten. Wanneer de energiestroom ongehinderd verloopt, zijn we gezond. Echter, wanneer er een blokkade is als gevolg van spanning of door een opstopping, ontstaat er ziekte.

Je wordt niet ziek van virussen en bacteriën, hoewel ze rijkelijk aanwezig zijn.
Het uit evenwicht raken door onverwerkte emoties, haalt je lichaam uit balans.
Hoe langer deze disharmonie duurt, hoe zieker je zult worden.
Er zijn géén ziektes, er zijn alleen maar zieke mensen.
Geneeskracht ligt in de mens zelf.
Dus: niets onderdrukken of wegwerken met medicijnen, maar de oorzaak aanpakken,
dan verdwijnen de ziekteverschijnselen vanzelf.

Behandelingsduur:

Kennismakingsgesprek + eerste behandeling: 90' à 120'.
Nabehandelingen: 45' à 60'
Aantal keren: afhankelijk van de aard van ‘het ziek-zijn’

CURSUSSEN

Onder deze rubriek vind je het aanbod van opleidingen dat Agape je te bieden heeft.

Agape Agape Agape

Copyright © 2017 Agape - All Rights Reserved.