Agape

Overzicht Aanbod:

HYPNOSE

Hypnose is een geestelijke toestand waarin:
het kritisch vermogen van de geest wordt verkleind en
selectief denken verkregen wordt.

Volgens de Silva Methode is het gewoon een mentale staat waarin je verkeert, waar je de mogelijkheid geboden wordt je kritisch, oordelend vermogen (tijdelijk) te stoppen en het aandachtsveld tijdelijk te vernauwen. Binnen het innerlijke bewustzijn wordt nieuwe informatie over de oude informatie  heen gelegd. Motivatie wordt versterkt en gedragspatronen veranderd.

Kan iedereen gehypnotiseerd worden?

NEEN!!!!!

Je moet bereid zijn suggesties op te volgen, die je door een vakkundig hypnotiseur aangeboden worden. Verbeelding, gevoeligheid en ontvankelijkheid zijn een noodzaak om in trance te geraken. Een positieve houding en de verwachting dat het zal lukken zijn belangrijke factoren om de doelstellingen door middel van hypnose te bereiken.

Het allerbelangrijkste aspect van hypnose is de wijze waarop de trance de oorzaak van een probleem en alles wat daarmee in verband staat, helpt ontdekken en kan veranderen.

Enkele toepassingen van hypnose:

- stressbestrijding
- overgewicht
- angsten en fobieën
- depressie
- chronische pijn
- rookverslaving
- allergieën
- vermoeidheid
- hoofdpijn
- spijsverteringklachten
- spraakproblemen
- alcohol & drugsverslaving
- loslaten van negatieve emoties
- versterken van zelfvertrouwen
- enz …

Men kan hypnose het best beschouwen als een manier om iemand (weer) bewust te laten worden van vroegere ervaringen en om hem te helpen zijn houding en overtuigingen van binnenuit te veranderen.

Behandelingsduur:

60' en eventueel de tijd die nodig blijkt te zijn om een probleemsituatie aan te pakken.

Agape Agape Agape

Copyright © 2017 Agape - All Rights Reserved.