Agape

Overzicht Aanbod:

KLEURENDIAGNOSE EN NUMEROLOGIE

Kleurendiagnose

De manier waarop je kleuren gebruikt, zegt alles over je lichamelijke, emotionele en psychische toestand, je opvattingen, de manier waarop je met mensen omgaat, je gevoel over de verschillende delen van je lichaam, je kijk op de toekomst en nog zoveel meer.

Er wordt je een opdracht gegeven. Aan de hand van de gegevens die afgeleid worden uit jouw taak, krijg je per brief (mail /fax) de hele analyse van je persoonlijkheid toegestuurd.

Numerolgie

Je volledige naam (met vermelding van de gebruikelijke roepnaam) en je geboortedatum zijn de basisgegevens om een karakteranalyse te maken.

Elke letter komt overeen met een cijfer. Cijfers staan voor bepaalde waarden. Uit de combinatie die ontstaat uit de som van al deze cijfers, krijg je eveneens een haarscherpe karakterschets en alles wat je daaruit kan afleiden.

Dit wordt je eveneens per brief (mail /fax) toegestuurd.

Agape Agape Agape

Copyright © 2017 Agape - All Rights Reserved.